Liên Hương

Nắng Xuân


Xuân về khu vườn nhỏ
Tươi mới những màu hoa
Khóm hồng xinh hé nụ
Cho niềm vui vỡ òa
 
Trắng vàng cam đỏ  tím
Làm nắng thêm sắc màu
Cầu vồng ai để đấy
Gọi xuân hồng  đến  mau
 
Hương ướp trong làn gió
Sương  giát ngọc long lanh
Nụ cười xuân e ấp
Môi  hôn trên lá cành
 
Thêm một mùa xuân mới
Thêm một trang tuổi đời
Vẫn nghe lòng phơi phới
Khi bên nàng – xuân ơi !
 
 Liên Hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 1 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Nắng Xuân"