Liên Hương

TRĂNG Ở PHỐTrăng  từ đâu về  phố
Rắc vàng xuống vòm cây
Gọi hoàng lan tình giấc
Tỏa  nồng nàn hương say
 
Có một người không ngủ
Lặng lẽ ngồi ngắm trăng
Ước làm mây áo lụa
Ngà đầu  lên nét hằng
 
Thương vầng trăng ở phố
Lặng lẽ sáng một mình
Phố đèn sao ồn ã
Để  trăng buồn lặng thinh
 
Ta cùng trăng đối bóng
Khi phố đã ngủ rồi
Trăng cũng không nỡ khuyết
Tội  một người lẻ loi
 
Ta thức cùng trăng nhé
Gửi chút tình tri âm
Kìa trăng vào cửa sổ
Đến bên ta …thì thầm
 
Liên Hương

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "TRĂNG Ở PHỐ"