Liên Hương

KHÚC KHÔNG LỜINgười đã đi rồi xin chút nhớ
Còn đọng hương mùa năm tháng ơi
Một trời sương khói về gói lại
Cất mãi trong hồn dáng đá phơi
 
Nhân gian không hiểu ,không thể hiểu
Lặng thầm ngôn ngữ của trái tim
Mênh mang nhịp sóng lời câm nín
Để cả ngàn đời khúc thụy miên
 
Đường trăm ngã rẽ rồi sẽ khuất
Có còn gì nữa để cho nhau
Một ngày bỗng chạm vào nỗi nhớ
Ngàn xưa còn động đến ngàn sau
 
Vẫn biết rồi ra đời cách mặt
Ừ thôi có thể sẽ xa lòng
Một ngày gió sẽ không về thổi
Chỉ còn tim ấy … hát lời câm
 
Liên Hương

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "KHÚC KHÔNG LỜI"