Liên Hương

NIỆM KHÚC THƠBuộc vào duyên nợ một đời
Buộc vào ước hẹn một thời đã trao
Buộc vào nhung nhớ khát khao
Buộc vào đắng đót hanh hao nỗi buồn
 
Gửi người sợi nhớ sợi thương
Gửi chênh chao , gửi vấn vương câu thề
Gửi lòng ru nhẹ giấc khuya
Gửi hương sen thoảng... lối về vườn mơ
 
Trọn lời yêu -  niệm khúc thơ
Trọn đam mê nối  biển bờ ngút  xa
Trọn đường năm tháng đi qua
Trọn tình thơ mặc phôi pha - tình đời !
 
Liên Hương
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NIỆM KHÚC THƠ"