Liên Hương

Đêm Giáng Sinh


 


Đèn hoa rực rỡ mừng đêm thánh
Phố vui chỉ vắng bóng một người
Dõi về phương Bắc mùa đông lạnh
Biết rằng nơi ấy có tuyết rơi
 
Giáng sinh ai thức chờ chuông đổ
Râm ran lời nguyện tiếng kinh cầu
Thao thức một lời xưa đồng vọng
Đôi miền lòng vẫn hướng về nhau
 
Anh có đi qua nhà thờ cũ
Nghe tiếng chuông ngân vọng giáo đường
Có thầm nhớ một ngày lá đổ
Anh đã trao em một lời thương
 
Đêm nay mình hai đầu đất nước
Nhớ thương mong khoảng cách thật gần
Giáng sinh xin chúa ban điều ước
An lành cho khắp cả thế nhân

  Liên Hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 12 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đêm Giáng Sinh"