Liên Hương

MƯA ĐÊMChợt ào ạt cơn mưa đêm
Nghịch mùa ầm ì sấm nổ
Giận ai mà như thác đổ
Để người thao thức mông lung

Có phải trời cũng buồn không
Mà cơn mưa hòai trăn trở
Nước mắt dài theo nỗi nhớ
Dập dồn muôn giọt rơi rơi

Đành thức cùng mưa mưa ơi
Thương ai thân cò lặn lội
Ngòai trời mưa giăng ngập lối
Ướt nhòa từng tiếng xe qua

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 28 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "MƯA ĐÊM"