Liên Hương

PHỐ

Nắng cuối ngày vừa tắt
Đường đã nhọ mặt người
Dòng đời trôi hối hả
Theo bóng chiều chơi vơi

Ngày lại ngày phố thị
Nhịp tim thở không ngừng
Bước chân nào mộng mỵ
Ánh mắt nào dửng dưng

Cây bên đường đổ bóng
Che dáng ai hẹn hò
Người xe qua như sóng
Tội một người ngẩn ngơ

Trăng tìm về lối nhỏ
Đèn khuya hắt bóng rồi
Khung cửa em không mở
Để cuối trời trăng trôi


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "PHỐ"