Liên Hương

VÀO HÈ


Sấm chợt đâu ghé sân cười khanh khách
Con cá cờ dỡn nước mãi dương vây
Sen đầu mùa vươn chồi trong lau lách
Khóm tre già nghiêng bóng ngắm mây bay

Em nhổ mạ nắng vàng hoe tóc lụa
Giọng cười ròn gió thổi lộng triền đê
Đồng mới ải * mà nghe xanh màu lúa
Hương đất thơm sóng sánh bước người về

Lơ lửng hòang hôn bóng con diều sáo
Bãi cỏ xa xa thấp thóang mục đồng
Bác thợ cày mồ hôi còn ướt áo
Tiếng gọi trâu về vang cả bến sông
* Đồng mới ải : đồng mới cày lên cho thoáng đất trước vụ cấy

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "VÀO HÈ"