Liên Hương

CÕI MƠ

Ta đến vườn thơ góp nụ cười
Ươm tình kết bạn hẹn xuân tươi
Bên nhau hỷ lạc nhiều chia sẻ
bỏ những sân si lắm gọi mời
Trí nhẹ lo gì lòng khúc khuỷu
Tâm lành chả ngại dạ đầy vơi
Trăng thanh gió mát vui bằng hữu
Ngày tháng tiêu dao sướng nhất đời

Được bạn: HB 29.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CÕI MƠ"