Liên Hương

NỖI BUỒN GA NHỎ

Buồn nào bằng cảnh ở sân ga
Quạnh quẽ chiều sương tím nhạt nhoà
Tàu đến mịt mờ làn khói toả
Tàu về heo hút tiếng còi xa
Chia tay dạ nhớ anh ngồi lặng
Tiễn biệt lòng thương chị khóc oà
Cảm xúc nao nao hồn khách lạ
Thương người lại tủi cả thân ta

Được bạn: HB 09.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NỖI BUỒN GA NHỎ"