Liên Hương

THIÊN ĐƯỜNG

Hạnh phúc thiên đường chính ở đây
Đời người đâu chỉ có " no, say "
Bạn bè trọng nghĩa xem là quý
Thiện mỹ thâm tình hiểu mới hay
Quán nhỏ đêm ngày như cá nước
Vườn nghèo năm tháng tựa trời mây
ai rằng : cõi ảo...lòng không ảo
Còn mãi cùng nhau ở chốn này

Được bạn: HB 09.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THIÊN ĐƯỜNG"