Liên Hương

SỰ ĐỜI


 


Đổi thay ai trách được dòng đời
Tựa gió vô tình thổi khắp nơi
Nguyện ước hôm nào chưa xoá sạch
Dấu yêu ngày cũ đã xa rời
Hững hờ Hạ tới nhìn trăng lặn
Ngơ ngẩn Đông về ngó tuyết rơi
Tham ái vương vào vòng khổ luỵ
Người xưa vốn nói chẳng sai lời


 

Được bạn: HB 13.04.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "SỰ ĐỜI"