Liên Hương

NHẬN ĐOÁ TỪ TÂM

Nhận đoá từ tâm sắc Hồng Liên
Lòng như trút bỏ hết ưu phiền
Giữa đời trong đục hoa tâm nở
Hoa cười ...hay sắc thắm môi em ?
Thế tục trầm luân lắm trả vay
Hồng Liên thanh thản nhẹ hương bay
Bên đời hoa nhắc hồn an tịnh
Bỏ hết sân si hết đoạ đày
Dòng đời hoa mãi nở bên tôi
Phù vân đâu để tháng ngày trôi
Bao dung toả ngát lòng nhân ái
Dù cõi nhân gian vẫn lở bồi
Cho tôi ôm nhé - đoá từ tâm !
Toả sáng trong tôi tựa trăng rằm
Thấm đẫm hồn tôi làn hương dịu
Nuôi tình tôi trọn đến ngàn năm
Liên Hương

Được bạn: vdn 23.2.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NHẬN ĐOÁ TỪ TÂM"