Liên Hương

CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG


 

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngayĐược bạn: HB 30.11.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG"