LIÊN HƯƠNG

THẦM


 

Biển đời ấm một vòng tay
Xoá đi khoảng lặng hao gầy tháng năm
Nối liền nỗi nhớ xa xăm
Thiết thao còn đó trăm năm cuộc tình


Tơ trời thả sợi mong manh
Vần mong, vần nhớ về anh lắng thầm
Nhịp lòng một khúc vang âm
Nghe như trong gió bổng trầm lời yêu


Hoàng hôn buông nhạt nắng chiều
Tim côi dào dạt bao điều vấn vương
Chập chùng hai nẻo quê hương
Cầu thơ nối lại một phương...tình đời


 

Được bạn: HB 05.07.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THẦM"