Liên Hương

TÌNH XUÂN


 

Bài thơ anh gởi - nỗi niềm mong
Gởi cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thơ vui dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Khúc tình thơ ấy mãi say nồng 
 

Được bạn: HB 10.02.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÌNH XUÂN"