Trường Phi Bảo

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY SAUAnh về, tình rách tả tơi
Em sang thuyền với cuộc chơi lỡ thời
Vô tình đánh rớt nụ cười
Thuyền xuôi bến lỡ chơi vơi giữa dòng
(Đâu ai đưa sáo sang sông
Cớ sao con sáo sổ lồng bay xa*)

Anh về, em hát dân ca
Tình tang điệu lý, ối a... Qua Cầu
Vớt giùm em chút nỗi sầu
Rồi đem hong lại ngày đầu ước mơ
(Mấy vần kỷ niệm ghép thơ
Chuyện xưa ghi chút dại khờ thủa xưa)

Anh về, từ cuộc gió mưa
Đón anh chỉ có bốn mùa cô đơn
Em đi bước dỗi, bước hờn
Sương mù che lối, đường trơn, dốc lầy
(Tìm trong ngày tháng sau này
Với em chỉ có lòng đầy đắng cay.)

27/03/2007

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "VIẾT CHO NHỮNG NGÀY SAU"