Viễn Phương

Ơn Nghĩa Mẹ


Mẹ !-Một tiếng, yêu thương tràn tâm trí
Bởi thân nầy do mẹ nặng cưu mang
Dù gian lao khốn khó trải lầm than
Trọn một kiếp hy sinh vì con trẻ

Ơn sinh dưỡng lấy chi đền đáp mẹ
Công đức nầy muôn kiếp mãi không vơi
Nghĩa ân sâu gìn giữ trọn một đời
Tôn kính mẹ khắc ghi trong tiềm thức

Người còn mẹ có muôn vàn hạnh phúc
Kính mẹ hiền mang đến những niềm vui
Dẫu dòng đời xuôi ngược dẫu xa xôi
Yêu thương mẹ ai người không nghĩ tới

Mẹ còn đó mẹ còn trong tay với
Xin chu toàn giữ trọn đạo làm con
Ngày tháng sau khi mẹ mất không còn
Ôm nuối tiếc người ơi thôi đã muộn
 
Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ơn Nghĩa Mẹ"