Cá Mặn

Hương vị cuộc đờiNắng rạng trên đầu chiếc lá ơi
Xin ngươi lắng động gửi đôi lời
Chờ hoa chớm nở khoe màu sắc
Đợi ánh bình minh chiếu sáng ngời

Với mảnh sương tan hoà khí quyển
Và làn gió nhẹ quyện mây trời
Bên dòng suối chảy mang hơi ẩm
Thổn thức trần gian quá tuyệt vời

Cá Mặn

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Hương vị cuộc đời"