Cá Mặn

Hương mộngBình minh ló dạng đầu non
Sương mờ tan vội soi con đường dài
Tình anh đợi dưới nắng mai
Ngàn thương nỗi nhớ miệt mài đã lâu
Mênh mong sóng vỗ trời đông
Chim ngàn nhớ biển bay vòng lững lơ
Sầu vương suối mộng vô bờ
Mây buồn gởi gió bóng mờ khắp nơi
Bao giờ nắng ấm mảnh đời
Tình anh gói trọn không lời thở than
Hay là nắng vội rồi tan
Vì ai để nhớ tim mang nỗi sầu

Cá Mặn


Được bạn: ATT 15-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương mộng"