Nhạc Sĩ:
Dương Thiệu Tước
Trình Bày:
Khắc Triệu
Chiều

Tân Nhạc - Quê Hương
Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây.
Tiếng buồn vang trong mây.
Chim rừng quên cất cánh
Gió say tình ngây ngây
Có phải sầu vạn cổ,
Chất trong hồn chiều nay,
Chất trong hồn chiều nay.
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây,
Ngỡ lòng mình là rừng,
Ngỡ lòng mình là mây,
Nhớ nhà châm điếu thuốc,
Khói huyền bay lên cây.
Trên đường về nhớ đầy.
Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: MS
Ghi Lời: Giọt Mưa
Vào ngày 5 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Chiều"