Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Ban nhạc Bức Tường
Dế Mèn

Nhạc Trẻ - Sôi động, Cuồng nhiệt
Trời vén mây nhìn xuống, gió hắt cơn mưa phùn
Đành tiễn đưa chàng Dế, dù một thời buồn phiền chưa nguôi
Làn gió man mác đàn kiến chập trùng, chập trùng
Tiễn đưa dế mèn sang bên kia thế gian
Thời Dế non hợm hĩnh, thích rong chơi phiêu bạt
Cậy sức đôi Càng to, chẳng coi ai xung quanh ra sao
Nào ai khuyên răn Dễ cùng gật gù, nhưng rồi:
Nước đổ lá khoai, nước đổ lá khoai
Thời dế non háu đá, có muốn ai hơn mình
Nào biết đâu Trời cao, phận “Cạn tầu ráo máng”
Thì thôi dế ơi cũng đã cạn rồi một thời
Thứ tha cuối cùng tiễn đưa cuối cùng

(Aiy … yah ………………. Yah) (hát 2 lần)
Muôn loài rộng lòng tiễn đưa chàng Dế
Sinh thời “bướng mệnh” Càng to hiếu chiến
Tha lỗi lầm xưa nào đâu khó nhọc
Nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại
(Aiy … yah ………………. Yah)

Nguồn:
Người đăng: MS
Ghi lời: Tulipdenus
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Dế Mèn"