Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Phan Đình Tùng
Anh Muốn Quay Về

Nhạc Trẻ - Tình yêu

Khi đã yêu ai, ta sẽ yêu mãi
Yêu đến muôn kiếp muôn đời
Sóng gió bão tố chia cách đôi lứa
Ta sẽ mãi vẫn không xa rời.
Dù sóng có cuốn có xô
Dù gió có thét có gào
Dù mây lang thang phương nào
Dù khi chia xa, nhưng lòng anh vẫn nhớ em, nhớ em
Một ngày kia đôi chân lang thang muốn quay về
Bến bờ yêu thương ơi hay chăng em vẫn mong chờ?
Về bên nhau đôi tim yêu thương mãi ấp ôm
Em là vì sao lung linh trong đêm người yêu hỡi,
Anh muốn quay về!

Nguồn:
Người đăng: ms
Ghi Lời: Khánh Quỳnh
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Anh Muốn Quay Về"