Nhạc Sĩ:
Võ Tá Hân
Trình Bày:
Ngọc Sơn
Quê Hương

Tân Nhạc - Quê Hương
Thơ Lời: Đỗ Trung Quân
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là vòng tay ấm
con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi

Nguồn: VG
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Quê Hương"