Nhạc Sĩ:
Bằng Kiều
Trình Bày:
Dòng Sông Sao

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Ðêm nay mình anh trông lên trời cao nhớ em
Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
Ðêm nay mình anh trông lên trời cao nhớ em
Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
Sông ơi đừng trôi xin hãy ở đây với tôi
Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm
Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao
Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh
Vẫn còn vấn vương lời yêu mãi
Nhớ em anh thầm ước ao bao điều
Sông ơi! Xin đừng cuốn đi trời sao
Sớm mai khi bừng sáng ánh bình minh
Vẫn còn vấn vương lời em nói

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Dòng Sông Sao"