Nhạc Sĩ:
Phạm Đình Chương
Trình Bày:
Trần Thái Hòa
Người Đi Qua Đời Tôi

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://lilacblog.files.wordpress.com/2012/07/tran-thai-hoa-nguoi-di-qua-doi-toi.mp3

Nguồn: Tố Tâm
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012

Bình luận về bản nhạc "Người Đi Qua Đời Tôi"