RĐinh

Thu Nhớ


Qua song vẳng tiếng gió ru
Nhìn cây lá rụng gió vù vù bay
Thu về Thu lại đi ngay
Để cây trút lá đợi ngày lạnh đông
 
Sương sa mù-mịt tầng không
Mờ xa cánh hạc mà lòng nhớ ai
Kìa xem chiếc lá thu phai
Dìm trong mắt trũng bóng người phương xa
 
Giờ này ta chỉ mình ta
Tâm-tư trống vắng, nhớ xa lại đầy
Non sông xứ lạ trời Tây
Nhớ ai như nhớ những ngày với quê
RĐinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 10 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Thu Nhớ"