RĐinh

SÓNG VÀ NẮNG
Sóng đùa nhảy phứa lên bờ
Rủ cơn nắng xuống mặt hồ lăn-tăn
Dắt đi tận chốn xa-xăm
Cùng nhau  tình-tự ngoài tầm mắt trông
 
Sóng cưng nắng sóng bế bồng
Ấp yêu đùa giữa mênh-mông xa bờ
Tình yêu như một bài thơ
Nắng cùng sóng dệt giấc mơ bao điều
 
Ngày tàn nắng đổ liêu-xiêu
Nắng loang gờn-gợn tím chiều hắt-hiu
Hoàng-hôn nắng tắt lưng đèo
Chỉ còn sóng vỗ cô-liêu ven bờ
 
RĐinh 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "SÓNG VÀ NẮNG"