RĐinh

Thu Sang
Thu sang trời đã thu sang
Nước hồ bảng-lảng in làn mây trôi
Mịt-mùng nhìn chốn xa-xôi
Chân mây biền-biệt nghe đời quạnh-hiu
 
Bình-minh rồi lại tím chiều
Cánh chim bạt gió liêu-xiêu khoảnh trời
Theo luồng gió cuốn chơi-vơi
Đưa về tận chốn phương trời nào hay
 
Chân mòn gót đã dạn-dầy
Tuyết sương nhuộm tóc, áo gầy sờn vai
Thu sang chẳng đợi chờ ai
Gió hiu-hắt thổi vàng rơi xuống chiều
RĐinh 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Thu Sang"