RĐinh

MỘT NGÀY KHÔNG ĐỢI


Có một dòng sông nuớc lặng trôi
Con thuyền đưa khách đổ về xuôi
Khách đi nào biết khi quay lại
Quên cả chờ mong của một nguời
 
Có một vầng trăng vương mắt ai
Lửng-lơ một mảnh gĩữa khung trời
Buồn chi trăng vỡ trên sông lạnh
Một mảnh cài lên gối một người
 
Có những mùa thu lặng-lẽ qua
Heo-may lành-lạnh thổi bên hè
Qua song mòn-mỏi chờ tin nhạn
Chỉ thấy vàng bay rụng não-nề
 
Có một thời gian quên nhớ mong
Hoa trôi phó mặc cuốn theo dòng
Phương xa bất chợt tin đưa lại
Tha-thiết lời thơ tiếng mặn-nồng
 
RĐinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 8 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "MỘT NGÀY KHÔNG ĐỢI"