RĐinh

NẮNG CHIỀU


Nắng ơi ! nắng chớ vội tàn


Bướm, ong, chim chóc ngày đang giao hòa


Nhìn theo vạt nắng ven đê


Nắng lan-man chảy chiều về nắng nghiêng


 


Gió qua nắng có mát thêm


Hay làm cho nắng muộn phiền như ta


Nắng lang-thang cảnh không nhà


Đem  tia ấm sưởi người xa ngàn trùng


 


Nắng căng cho sợi tơ chùng


Nghe như vọng khúc tâm-tình cô-liêu ?


Thời-gian còn chẳng bao nhiêu


Hoàng-hôn bóng ngả , nắng chiều dần phai


 


RĐinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 6 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "NẮNG CHIỀU"