Đỗ Hồng

Em Là...
 
Em là phím chữ hững hờ
Cho anh ghi xuống bài thơ tình sầu
Em là dòng điện nhiệm mầu
Cho anh gửi nốt tình vào hư không
Em là màn ảnh vô hồn
Cho anh đọc thoáng mấy dòng đau thương
Em là đàn vắng canh trường
Cho anh ngồi viết khúc tương tư dài
Em là ly rượu nồng say
Cho anh cạn nỗi u hoài nghìn năm
Em là chiếc gối âm thầm
Cho anh nằm xuống trầm ngâm một đời

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Em Là..."