Đỗ Hồng

Một Đêm SayEm là chai rượu chờ khui mở
Nhìn sắc hồng đào đã ngất ngây
Tội lỗi, thà anh vào địa ngục
Còn hơn bỏ lỡ một đêm say
 
Em là rượu rót xuôi dòng máu
Cho mặt trời về mọc tối nay
Khi trái tim anh còn nhóm lửa
Cạn ly để nhớ cuộc tình đầy
 
Em là bạn nhậu không cần uống
Ngồi đó cho anh nhấm ít mồi
Trời đất trôi nghiêng vào mắt biếc
Tình nồng rực cháy ướt vành môi
 
Em là tiếng hát bên bàn nhậu
Ru mãi tình người chợt nhớ quên
Bàn ghế quây quần dăm đứa bạn
Chưa tròn mộng ước đã say mèm
 
Em là trăng nép bên song cửa
Đợi chép giùm anh một áng thơ
Cho đắng cay đời thành mật ngọt
Dù tình nằm chết giữa cơn mơ
 
Em là giọt rượu còn vương vấn
Như chút niềm vui sót đáy chai
Tàn cuộc, mai về cùng nhịp sống
Trầm luân một kiếp sẽ còn ai?Đỗ Hồng

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 4 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Một Đêm Say"