RĐinh

GÓC LÀNG NỬA THẾ KỶ SAU


Về đây nửa thế kỷ sau
Đồng xưa lúa mạ vẫn mầu xanh non
Khác chăng là những lối mòn
Nào đâu quen thuộc như còn ấu thơ
 
Dòng kênh nước đứng lặng-lờ
Đôi bờ lau sậy phất-phơ gió chiều
Tha-ma nằm giữa tịch liêu
Con trâu gặm cỏ bên lều trống hoang
 
Cánh cò dẫn mắt về làng
Khói lam vương mái qua hàng giậu xanh
Cây đa phủ góc sân đình
Cổng rêu mốc-mác rực hồng tường vi
 
Lăng thầm nhịp bước chân đi
Gió mơn-man thổi thầm-thì bên tai
Xa trông ánh của non đoài
Chiều buông nắng xế dần phai bóng ngày
 
Bầu trời cảnh cũ hôm nay
Còn chăng một cánh chim bay cuối ngàn
 
RDinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "GÓC LÀNG NỬA THẾ KỶ SAU"