Tú_Yên

Mưa XuânKia kìa...
mấy hạt mưa Xuân
Tí ta tí tách làm bâng khuâng chiều
Cây cành bất chợt liêu xiêu
Run run nẩy lộc thật nhiều
Mùa Xuân ?

Lung linh nắng lại trong ngần
Cho mây gói gió - bần thần chồi non
Xanh xanh tán lá xoe tròn
Long lanh ánh mắt - ai còn nhớ không ?

Mưa Xuân lần lựa - quay vòng
Qua mưa trời lại sáng trong
...Xuân về

Tú_Yên

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mưa Xuân"