RĐinh

Thuyền Neo


 


 


Thuyền về gác mái ven sông


Dưới tàn dương phủ soi dòng trường giang


Gió ru sóng gợn miên-man


Con thuyền như đợi người sang - gọi đò


 


Mây bay nước vẫn lặng-lờ


Bèo trôi trên sóng bến bờ về đâu ?


Dòng đời như nước cuốn mau


Nước xuôi rồi hẳn về sâu cội nguồn


 


Ngày phô sắc dưới vầng dương


Đêm giãi ánh nguyệt tựa nương phận dời


Khi nao nhẹ lướt xa khơi


Lại theo sông nước nẻo đời lênh-đênh


 


Thuyền neo bến - phận đã dành


Hỏi còn  nhớ khách đăng-trình hôm nao ?


 


 RDinh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Thuyền Neo"