RĐinh

VỊNH HẠ LONG


Lênh-đênh trên vịnh Hạ-long


Cảnh quan sơn thủy một vùng bao-la


Nhấp-nhô đảo rải gần xa


Hải- âu mỏi cánh nhạt-nhòa nước mây


 


Bấy lâu ao-ước chốn này


Để xem tạo-hóa dựng xây một vùng


Đường lên động đá chập-chùng


Đất chen hốc núi - cây rừng ngát xanh


 


Lối mòn len-lỏi lượn quanh


Bến thuyền bỏ lại dấn mình lên cao


Đá vòm cổng mở lối vào


Vượt qua đã thấy đèn màu đỏ xanh


 


Chốn này  cảnh động Thiên-cung


Lòng-thòng thạch nhũ nhuộm trong ánh màu


Vòng-vo quanh động hang sâu


Xem hình muôn dạng ngửi mùi mốc hang


 


Ra ngoài xem biển bạt-ngàn


Hưởng làn gió thổi lan-man rì-rầm


Thuyền nhỏ vào động Hai hầm


Thử tay chèo chống trọn vòng rồi ra


 


Lên hang Đấu gỗ xem qua


Cọc xưa đã phá thuyền bè xâm-lăng


Chiến-công dội Bạch-đằng giang


Ngô-Quyền, Hưng-Đạo phá tan giặc Tầu


 


Về thuyền rẽ sóng biển sâu


Xa-xa  nhìn cánh buồm nâu lượn-lờ


Hai hòn Gà chọi lờ-mờ


Giữa làn sóng biển hơn thua gầm trời


 


Qua tua du lịch ra khơi


Lại về hòa-nhập sóng đời mênh-mông


 


RDinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "VỊNH HẠ LONG"