RĐinh

THU SANG GỢI NHỚ

Mây bay phủ ánh mặt trời
Đường xa xa khuất dáng người tôi yêu
Mỗi khi bóng ngả tím chiều
Nhớ nhung thành cả những điều mơ hoang

Thẩn-thơ chân bước lang-thang
Mưa thu giọt nhỏ miên-man thêm sầu
Suy-tư nhìn tận trời cao
Ngắm từng chiếc lá đổi mầu ven đê

Phương xa biết có ngày về
Lời non đành để một bề lắng sâu
Chiều về nghe dế lao-xao
Nỉ-non cùng với bờ rào lũy tre

Đêm trường thức giấc canh khuya
Trở-trăn trăm mối bộn-bề tâm-tư
Qua song mây khuất trăng lu
Cành cây xào-xạc sương mù giăng-giăng


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "THU SANG GỢI NHỚ"