RĐinh

TÌM EM SÀI-GÒN


 


Tìm em khắp nẻo Sài Gòn


Mà sao hình bóng mãi còn biệt tăm


Này đây là chợ Bến-thành


Đợi em anh đứng Bồn-binh giữa trời


 


Người qua kẻ lại đông vui


Còn anh như thấy mảnh đời cô-đơn


Trời Đông cơn gió dập-dờn


Lạnh trời phủ cả bước đường tìm ai


 


Qua đường Lê-Lợi trải dài


Nhớ xưa: tìm sách của thời học sinh


Góc Pasteur ta đã từng


Gỏi bò, nước mía bụng lưng cùng cười


 


Rảo qua Nguyễn-Huệ rong chơi


Ngắm dàn kiosque dưới trời nắng hanh


Cơn mưa Hạ đến thình-lình


Ướt người lành-lạnh chúng mình tựa nhau


 


Một thời nay đã về đâu


Để cho tâm tưởng in sâu bóng hình


Bước chân rão-rệu Sài gòn


Hình xưa, bóng cũ nẻo đường - tìm đâu !


 


RĐinh

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 26 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TÌM EM SÀI-GÒN"