Đỗ Hồng

TIẾC THƯƠNG
* Kính dâng hương hồn GS Nguyễn Ngọc Bích


 


                           

Hạc trắng một ngày mỏi cánh bay
Đành thôi vĩnh biệt thế gian này
Niềm đau nước mất chưa vơi cạn
Nỗi hận chùa tan vẫn ngập đầy
TÂM VIỆT lênh đênh ngàn dặm biển
Hồn Nam chất ngất chín tầng mây
Ngày mai trên bước đường tranh đấu
Dưới ngọn cờ xưa vắng bóng thầy
Tháng 3-2016
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TIẾC THƯƠNG"