RĐinh

HỎI AI ?

Đêm Xuân buông tiếng thở dài
Đường chung lối mộng rẽ hai mất rồi
Người đi thăm-thẳm mù khơi
Để ta ở lại nhớ người chân mây

Chỉ còn yêu mượn, thương vay
Hai đầu nỗi nhớ đắng cay chất chồng
Ai rung chi tiếng tơ đồng
Mà nay đứt đoạn cả dòng cung ngân

Mùa về én liệng mừng Xuân
Còn ta sao mãi tần-ngần bên song
Vương chi một mối tơ lòng
Rót thêm cay đắng vào trong phận đời

Duyên tình để nước cuốn trôi
Một hoa tan-tác, một đời lênh-đênh
Trăm năm lụy một chữ tình
Hỏi ai có thấy lòng mình chênh-chao ?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "HỎI AI ?"