RĐinh

VIẾNG MỘ ÔNG BÀ

Con đi viếng mộ ông bà
Ngày cận Tết, lại phương xa mới về
Đường trần bụi lấm nhiêu-khê
Biết lần sau có thể về nữa không !

Hôm nay thắp nén nhang lòng
Xin ông bà chứng tâm thành cháu con
Chẳng gần để cúng lưng cơm
Chỉ có bánh, trái, nhang thơm những là

Vái tay, cúi lạy ông bà
Gọi là hiếu kính đừơng xa đem về
Nước non, non nước tình quê
Ông bà ở lại bên đê số Mười

Đường về thăm-thẳm mù khơi
Mắt rưng trở lại nẻo đời tha phương !


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "VIẾNG MỘ ÔNG BÀ"