RĐinh

GIÓ SỚM 


 


Ven sông ngắm cảnh hừng đông


Mây lồng đáy nước bèo bềnh-bồng trôi


Sông xa nước nối chân trời


Dòng xuôi êm chảy sáng ngời mặt gương


 Ánh hồng lúc một tỏ-tường


Đàn chim đua hót rộn-ràng lao-xao


 


Gió bay cành lá rì-rào


Tưởng người năm cũ thì-thào bên tai


 Phương trời ai có nhớ ai


Mà sao thắc-thỏm nhìn hoài chân mây


Dòng trôi nước cuốn vơi đầy


Sông ngăn còn chút tình gầy nhớ nhau


 


Hừng đông mặt nước ửng màu


Bờ sông cây lá đón đầu bình minh


Khoảng không mình đứng một mình


Vẳng nghe hơi gió ru tình vi-vu


 


RĐinh


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "GIÓ SỚM"