Đỗ Hồng

Một Thoáng Mơ Qua
 
Tiền kiếp ta làm thân lãng tử
Một đời Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Ôm đàn dạo khúc sầu lưu thủy
Lỡ hẹn trăm năm với Tử Kỳ
 
Nay gặp tri âm miền đất lạ
Dòng thơ mật ngọt thuở hồng hoang
Chảy cùng tư tưởng xuôi về biển
Thành lũ tình yêu ngập thế gian
 
Nhất nhật tam thu tình bất kiến (*)
Mỗi bài hạnh ngộ, một hành tinh
Một làn dao khắc vào da thịt
Để nhớ thiên thu một bóng hình
 
Em đến từ đâu trong vũ trụ
Làm cơn bão nhỏ giữa đời ta
Cho ta nghiêng ngả trong trời đất
Như cỏ tương tư trước gió mùa
 
Còn lại ngày vui ly rượu cạn
A-dam ngồi hát gọi E-và
Lời ca lạc lỏng vườn khuya vắng
Một thoáng mơ qua trái đất già

(*): Phỏng theo câu thơ "Nhất nhật bất kiến như tam thu hề" 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Một Thoáng Mơ Qua"