Đỗ Hồng

Đời ta trên quyển sách
Ta chép đời ta trên quyển sách
Đêm nằm lần giở đọc từng trang
Trăm năm góp nhặt vài ngôn ngữ
Xếp lại niềm vui được ít hàng
 
Thấp thoáng em về trong góc nhớ
Như liều thuốc phiện thấm hồn ta
Yêu em từ thuở chưa trời đất
Đến tận hôm nay đất đã giàQuanh quẩn trong cơn mơ thế kỷ
Đi về sáng tối cõi trầm luân
Gặp em lên xuống cùng nhân loại
Ánh mắt ngàn thu chỉ một lần
Gọi cả trần gian mau tỉnh thức
Cùng ta ngồi viết mấy vần thơ
Tặng em một biển tình tha thiết
Để sóng ru hồn lại cõi mơTrang cuối sách đời dành lại đó
Vẫn mong còn thấy dấu tình em
Chữ nghiêng nghiêng xuống dòng thiên cổ
Hạnh phúc có chờ dưới dốc đêm? 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Đời ta trên quyển sách"