RĐinh

XUÂN ĐI THEO NHỊP VÓ CÂU
 
Về chi nữa ới Xuận ơi !
Thời-gian vui ngắn-ngủn rồi đi qua
Chiếc bóng xế, ánh chiều tà
Nắng nung thiêu đốt làn da trưa Hè
 
Con đường rộn rã tiếng ve
Khơi kỷ-niệm phượng đỏ hoe mái trường
Nhớ hôm nao bước chung đường
Xuân sang vội để hai phương xa vời
 
Ngày qua ngày lá thu rơi
Vàng lối cũ chưa kịp lời chia ly
Thu đoàn -tụ, Thu phân-kỳ
Heo may buốt nỗi sầu bi chất chồng
 
Hàng cây trụi lá sầu đông
Tuyết sương nhuộm để niềm mong trắng đầu
Xuân đi mau,Xuân về mau
Bao mùa vội-vã theo nhau ... để rồi ... ! 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "XUÂN ĐI THEO NHỊP VÓ CÂU"