RĐinh

NGẬP NGỪNG
 
Ngập-ngừng em, ngập-ngừng tôi
Ngập-ngừng cây viết để rơi mất vần
Ngập-ngừng chân bước phân-vân
Ta đành lỡ cả mùa xuân hẹn-hò
 
Ngập-ngừng chờ một chuyến đò
Thuyền sang sông lạc mất bờ tơ duyên
Ngập-ngừng anh, ngập-ngừng em
Chia xa cũng bởi vì quen ngập-ngừng
 
 Bao giờ mình hết ngập-ngừng
Tình ta sẽ đọng trong vần thơ yêu
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "NGẬP NGỪNG"