RĐinh

GIÓ QUYỆN HƯƠNG THƠ
 
Chẳng tình
sao gió lướt qua
Chẳng thương
sao gió dìu thơ xa mù
Quyện hòa dưới tiết trời Thu
Gió, Thơ vần-vũ
như đùa tình Xuân
 
Dưới trăng
thơ dạo cung ngân
Ngâm-nga cho dịu ,
lắng-trầm tim ai
Dẫu cho lòng chẳng dược hài
Lời thơ
âm-hưởng nào ai thể ngờ
 
Nhẹ-nhàng, mỏng-mảnh như tơ
Thơ - nguồn rung cảm mộng mơ trong đời !
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 8 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "GIÓ QUYỆN HƯƠNG THƠ"