RĐinh

GIÓ CHUYỂN MÙA
 
Thu về trầu cũng lá vàng
Hay vì bóng xế
trầu loang nắng - chiều
 
Nhìn trầu cau phải... liêu-xiêu
Hay vì gió gọi
mùa yêu vào - mùa
 
Thuyền ai
trên sóng nhẹ khua
Vượt trên lau lách gió lùa xác-xơ
 
Đong-đưa
câu hát hò… ơ…
Phải chăng cô lái
mộng chờ đợi ai ?
 
Mái chèo
cô nắm trong tay
Mà trong
tâm tưởng
bóng ai hiện rồi !
 
Mùa xưa buồn lắm...đừng... khơi
Mộng đời cứ
mộng cho vui !
vui mà !
 
RĐinh

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "GIÓ CHUYỂN MÙA"