Đỗ Hồng

Hãy Một Lần Để Tang Cho Quê HươngTừng giờ Tổ Quốc vấn khăn tang
Ta mất quê hương, hận ngút ngàn
Em học thuộc lòng bài mất nước
Mẹ buồn đi giữa chợ gian nan

Từng ngày thương phận người nô lệ
Nhỏ xuống non sông lệ mấy hàng
Chị đổi cơm khô bằng nước mắt
Anh đi xâm lược xác tan hoang

Đường tình em bước mang tên giặc
Nhìn khói hương tàn mẹ khóc than
Xin hãy phất lên cờ phục quốc
Việt Nam rồi sẽ hết điêu tàn


Đỗ Hồng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 13 tháng 12 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hãy Một Lần Để Tang Cho Quê Hương"